Béc phun sương điều chỉnh được(béc cá sấu)

45,000  40,000 

Béc phun sương cá sấu

Công dụng tưới lan, tưới cây, làm mát mái tôn…

Béc có thể điều chỉnh được , phun lớn nhỏ, phun tia thẳng để xịt rửa….